HƯỚNG DẪN

1.


Click vị trí bất kỳ trên khung hướng dẫn để tắt hướng dẫn

Click giữ vào ảnh và kéo về phía cần xem

2.

Đưa trỏ chuột vào các vị trí được đánh dấu để xem trước thông tin về các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng
Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác