CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐỂ THAM QUAN

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Cổng 1

Cổng 1

Sân cờ

Sân cờ

Vườn học tập cổng 2

Vườn học tập cổng 2

Vườn học tập

Vườn học tập

Hội trường 1

Hội trường 1

Hội trường 2

Hội trường 2

Thư viện

Thư viện

Dãy phòng máy

Dãy phòng máy

Phòng Lab

Phòng Lab

Bãi xe

Bãi xe
Đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên - Khoa Kỹ Thuật Công nghệ

THÔNG TIN

Trường Đại Học Thủ Dầu Một
Số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
(0274) 382 2518 - (0274) 383 7150

CHIA SẺ